De reis naar uw

in 6 stappen

De weg naar het bouwen van een (DROOOM) huis zal voor velen van u nog een reeds onbewandeld/onbegaan pad zijn. Wij begrijpen dat dit veel vragen oproept over hoe een dergelijk proces in haar werk gaat. Om deze reden hebben we 6 stappen opgesteld die inzicht bieden wat te verwachten aan het begin van uw nieuwe avontuur.

KENNISMAKING

De eerste stap is gelijk de belangrijkste stap: een juiste kennismaking en een goede klik. Het avontuur dat we samen aangaan werkt het beste als er een goed gesprek kan plaats vinden. Wij van DROOOM willen u leren kennen, alleen op deze manier kunnen wij een woning ontwerpen die exact aansluit bij uw persoonlijkheid.

 

Tevens helpen wij u in deze fase ook om te kijken naar de haalbaarheid en projectdefinitie: de start van een project. Het gaat dan onder andere om zaken als: wat is de planning? wat is het beschikbare budget? wat is het gewenste Programma van Eisen, wat moet er in het ontwerp komen? welke sfeer moet het project gaan hebben? welke wensen heeft de opdrachtgever op voorhand? etc. Deze gegevens vormen een uitgangspunt voor de volgende ontwerpfase en kunnen gedurende het ontwerpproces nog bijgesteld worden.

SCHETSONTWERP

 In dit stadium worden gemeentelijke, persoonlijke en omgevingsfactoren aandachtig bekeken en omgezet naar een ontwerp. De eerste tekeningen van een ontwerp worden direct als 2D en 3D beelden gepresenteerd, dit om vanaf het begin het project te laten leven. In de SO-fase ontstaat de hoofdvorm van een gebouw, de eerste ideeën over de indeling en de te gebruiken kleuren en materialen, vaak aan de hand van een variantenstudie. De schetsen en mogelijke varianten worden besproken met u totdat er een goede basis ligt voor een ontwerp. Indien nodig wordt het plan in deze fase al een keer in concept besproken met de gemeentelijke instanties. Na goedkeuring van de opdrachtgever wordt gestart met de volgende ontwerpfase.

VOORLOPIGONTWERP

Wanneer de ruimtelijke opzet van de woning zijn vorm heeft gekregen gaan we ons richten op individuele zaken binnen en buiten de woning. Middels 3D visualisaties worden alle aspecten van de woning speels en overzichtelijk besproken. We gaan dieper in op het ontwerp en alles wordt met aandacht besproken en vormgegeven in gezamenlijke ontwerpsessies. Gekozen materialen worden middels voorbeelden getoond en kleuren worden zorgvuldig gekozen. 

In deze fase wordt het tevens overlegd met de gemeentelijke instanties (welstandcommissie). DROOOM zorgt ook de offerteaanvragen en selectie van aanvullende expertises zoals de constructeur, installatieadviseur of bouwteampartner / aannemer (indien van toepassing). Het Voorlopig ontwerp wordt bij voorkeur ook financieel getoetst door een aannemer om te checken of de gemaakte plannen binnen het beschikbare budget passen. In deze fase zijn we zeker van de haalbaarheid binnen de gemeente en het gegeven budget!

DEFINITIEFONTWERP

De fase Definitief ontwerp is de fase waarin de nadruk verschuift van het ontwerpen van het gebouw naar de technische uitwerking hiervan. Uiteraard gaan deze begrippen hand in hand gedurende het gehele ontwerpproces. In de DO-fase worden de keuzes uit de voorgaande fase vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning (bouwaanvraag). Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie-  en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens op de juiste manier worden ingediend bij de gemeente. DROOOM coördineert al deze werkzaamheden namens de opdrachtgever.

BESTEKONTWERP

In de Bestek-fase wordt het bouwkundige bestek gemaakt: de set met gegevens op basis waarvan één of meer aannemers een definitieve prijs kunnen maken voor de realisatie van het ontwerp. Deze gegevens bestaan altijd uit een set gedetailleerde technische tekeningen van het ontwerp aangevuld met een technische omschrijving of een bestekboek waarin de specificaties en eisen van de op tekening weergegeven onderdelen omschreven zijn.

UITVOERINGSFASE

In deze fase is op basis van het bestek een contract met de aannemer gesloten. Eventueel wordt op verzoek van de aannemer de tekeningen aangepast zodat deze tijdens de uitvoering gebruikt kunnen worden.
In deze fase wordt ook de esthetische directievoering uitgevoerd. Er wordt advies gegeven bij de uitvoering van het werk en tekeningen van derde gecontroleerd en kan DROOOM namens de opdrachtgever aanwezig zijn bij werk- en bouwvergaderingen.

DROOOM fungeert in deze fase als schakel tussen de opdrachtgever en de bouwende partijen. Deze fase is afgelopen wanneer het ontwerp naar tevredenheid is opgeleverd aan de opdrachtgever!

GEINTERESEERD GERAAKT?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en laat uw DROOOM vandaag nog beginnen!

 Waalwijk | Amsterdam | info@drooom.nl | 06 11444943


Privacy beleid                                Algemene voorwaarden