PRIVACY BELEID

Janssen & ten Have V.O.F. respecteren uw privacy en streven ernaar deze te beschermen. Graag informeren wij u over ons Privacybeleid en onze procedures. Door onze website te openen en te bekijken, accepteert u de procedures die in dit privacybeleid worden beschreven.  Gelieve het beleid zorgvuldig door te lezen en bezoek deze pagina van tijd tot tijd om eventuele wijzigingen door te nemen.

ANONIEME TOEGANG VOOR BEZOEKERS

U kunt de startpagina's van onze websites openen en bekijken zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. Bovendien kunnen bezoekers van onze websites niet communiceren met andere bezoekers of informatie posten die toegankelijk is voor andere bezoekers van onze websites.

WEBSITES WAARVOOR DIT PRIVACYBELEID GELDT

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle websites en domeinnamen die worden beheerd door of namens Janssen & ten Have V.O.F., inclusief DROOOM.nl en Janssenentenhave.com. Janssen & ten Have V.O.F. Websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de Janssen & ten Have Websites. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites noch over hun privacyprocedures, die kunnen afwijken van onze eigen privacyprocedures. De persoonsgegevens die u aan derden verstrekt, vallen niet onder dit Privacybeleid. U erkent dat wij de gegevens die door dergelijke websites of privacyprocedures van derden wordt verzameld niet controleren of hier zeggenschap over hebben, en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de procedures en inhoud van de betreffende websites.

TYPE INFORMATIE DAT WORDT VERZAMELD

Als u een van de Janssen & ten Have V.O.F.  Websites bekijkt, bent u niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Als u een vraag achterlaat via de contacpagina, wordt u gevraagd om contactgegevens te verstrekken (naam, e-mailadres). Wij gebruiken deze informatie om contact met u op te nemen over onze services. 

DELEN VAN INFORMATIE

Janssen & ten Have V.O.F. deelt persoonsgegevens niet zonder uw toestemming met derden, tenzij dit wordt vereist door vorderingen, dagvaardingen, plaatselijke wetgeving, of wanneer wij redenen hebben om aan te nemen dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor het beschermen van onze systemen, ons bedrijf of de rechten van anderen, of als dit wordt voorgeschreven door andere bepalingen in dit Privacybeleid.

HOE WIJ GEGEVENS VERZAMELEN

Janssen & ten Have V.O.F. kunnen niet-persoonsgegevens over uw sessie verzamelen (zoals browsertype, internetserviceprovider, platformtype, IP-adressen, bezochte/afgesloten pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel). Deze gegevens, die geen persoonsgegevens bevatten, gebruiken wij onder andere om trends te analyseren, navigatiegedrag en gebruik te traceren, en brede demografische gegevens te verzamelen.

Wij verzamelen deze gegevens onder andere door het gebruik van cookies, die wij gebruiken om persoonsgegevens op te slaan en gegevens te combineren. Cookies zijn kleine computerbestanden, die worden opgeslagen op de harde schijf van uw systeem en informatie opslaan en ophalen over uw bezoek aan de Janssen & ten Have V.O.F. Als u bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, kunt u deze uitschakelen in de voorkeursinstellingen of het optiemenu van uw browser. 

Indien u onze diensten wenst wordt uw naam en email adres opgeslagen. Eventueel kunnen meer gegevens worden opgeslagen, dit gebeurt alleen indien u deze verstrekt en daarmee goedkeuring voor geeft.

BEVEILIGING

Wij stellen alles in het werk om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, maar geen enkel beveiligingssysteem is 100 procent veilig. Hoewel wij ernaar streven uw persoonsgegevens te beschermen, kan Janssen & ten Have V.O.F, de veiligheid van de servers niet garanderen of waarborgen, noch kunnen wij garanderen dat de gegevens die u via de Janssen & ten Have V.O.F  doorgeeft niet worden onderschept bij overdracht via internet. Wij volgen algemeen geaccepteerde industrienormen om de aan ons geleverde persoonsgegevens te beschermen tijdens het overbrengen en nadat wij deze hebben ontvangen. 

BEDRIJFSOVERGANG

Bij een bedrijfsovergang, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een gedeelte van de middelen, worden uw persoonsgegevens mogelijk mede overgenomen.

WIJZIGINGEN IN DIT BELEID

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van dit online Privacybeleid, worden deze wijzigingen gepubliceerd en wordt de herzieningsdatum van dit document bijgewerkt. Zo weet u altijd welke gegevens wij online verzamelen, wat wij met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Door Janssen & ten Have V.O.F websites te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepubliceerd, erkent u dat u de betreffende wijzigingen accepteert.

Indien uw opmerkingen of vragen heeft over ons Privacybeleid kunt u ons mailen naar: info@drooom.nl / info@janssentenhave.nl

24-05-2018